CV Monteur

Hoeveel kost het om een ​​boiler te repareren?

woensdag 05 juni 2024

Hoeveel kost het om een ​​boiler te repareren?

Een boiler is essentieel voor elk huis en helpt het water te verwarmen dat u gebruikt voor baden, douches, koken en schoonmaken. Talloze mensen vertrouwen elke dag op hun boilers. Deze apparaten spelen een cruciale rol om gezinnen in staat te stellen een veilig en comfortabel leven te leiden. Helaas kunnen er na verloop van tijd veel problemen optreden met boilers, van lekkende kleppen tot kapotte thermostaten. Wanneer er problemen met de boiler optreden, is het van vitaal belang om zo snel mogelijk professionele reparaties uit te voeren.

De gemiddelde kosten voor reparatie van een boiler zijn € 150 tot € 750. De meeste mensen betalen ongeveer € 450 om hun tank te laten spoelen om minerale afzettingen te verwijderen. De kosten kunnen veel hoger of lager zijn, afhankelijk van de precieze aard van het probleem. Het repareren van een lekkende klep kan voor slechts € 50 worden gedaan , terwijl het plaatsen van een nieuwe boiler tot € 2.000 kan kosten.

Boek een CV Monteur

Reparatiekosten boiler

Reparatie kosten Warmwaterboiler  
Gemiddelde kosten € 450
Gemiddeld bereik €150-€750
Minimale kosten € 75
Maximale kosten € 2.000

*Dit zijn indicatieve prijzen op basis van eerder uitgevoerde klussen. De uiteindelijke kosten kunnen afwijken van de factuur die je van ons ontvangt.

Reparatiekosten waterverwarmer per stroombron

Waterverwarmers kunnen verschillende stroombronnen hebben en er kunnen verschillende problemen optreden, afhankelijk van het type dat u in uw huis heeft. Een zonneboiler heeft bijvoorbeeld andere onderdelen dan een propaanboiler, waardoor er mogelijk andere reparaties en vervangingen nodig zijn. Dit heeft ook invloed op de prijs van de reparatie van uw boiler. De onderstaande tabel toont enkele veelvoorkomende typen boilers per stroombron, samen met de gemiddelde reparatiekosten voor elk type:

Type machine Gemiddelde reparatiekosten (inclusief arbeid)
Elektrisch € 100 - € 650
Gas €150 - €750
Propaan €150 - €750
Zonne-energie €150 - €900

Reparatiekosten elektrische boiler

De gemiddelde kosten voor reparatie van elektrische boilers liggen tussen € 100 en €650. Elektrische kachels zijn meestal de goedkoopste optie als het gaat om initiële kosten en installatie. Ze zijn ook vaak het goedkoopste type boiler om te repareren. Veelvoorkomende problemen bij elektrische boilers zijn onder meer problemen met thermostaten, verwarmingselementen en kleppen.

Reparatiekosten gasboiler

Huiseigenaren kunnen verwachten te betalen tussen € 150 en € 750 voor reparaties aan gasboilers. Gasboilers werken grotendeels op dezelfde manier als elektrische kachels. Ze hebben echter een paar verschillende componenten waar zich problemen kunnen voordoen, zoals de brander, gasregelkleppen, de anodestaaf of zelfs de tank.

Propaan Boiler Reparatie Kosten

Als u een propaan boiler moet laten repareren, dan variëren de kosten meestal tussen €150 en € 750. Propaanboilers zijn gewoon een soort gasboiler. De reparatiekosten zijn hetzelfde en de mogelijke problemen die deze kachels kunnen tegenkomen zijn identiek. Net als gasverwarmers kunnen propaanverwarmers last hebben van klepproblemen of problemen met andere componenten, zoals de tank.

Reparatiekosten zonneboiler

Reparaties voor zonneboilers kosten tussen €150 en €900. Zonneboilers behoren vaak tot de duurste boilers om te installeren en te repareren. Ze hebben veel duurdere componenten dan andere soorten kachels. Er kunnen problemen ontstaan ​​met het gehele zonneboilersysteem, inclusief de panelen en het collectorgebied en de tank zelf.

Boek een CV Monteur

Boiler repareren

Reparatiekosten waterverwarmer per type machine

We kunnen waterverwarmers ook in verschillende categorieën indelen op basis van hun type. Er zijn klassieke tankmodellen waarin verwarmd water wordt opgeslagen in een grote tank, klaar voor gebruik in het hele huis, en moderne tankloze equivalenten. Er zijn ook hybride systemen en boilers. De reparatiekosten per type verschillen door de verschillende gebruikte onderdelen. De onderstaande tabel toont enkele typen boilers en de gemiddelde reparatiekosten voor elk type.

Type machine Gemiddelde reparatiekosten (inclusief arbeid)
Tankloos € 100 - € 650
Met Tank €150 - €750
Hybride €150 - €900

Reparatiekosten voor tankloze boiler

De kosten voor reparaties van een tankloze boiler variëren tussen de € 100 en € 650. Hou rekening met kosten variërend van € 100 en € 600 voor reparaties van elektrische tankloze boilers en tussen € 150 en € 650 voor reparaties van gastankloze boilers. Boilers zonder tank zijn meestal de goedkoopste soort om te repareren omdat er geen tank is, dus er is geen risico op scheuren of tankproblemen. Alle componenten zijn meestal zeer gemakkelijk toegankelijk.

Reparatiekosten tankwater boiler

Huiseigenaren kunnen verwachten te betalen tussen € 150 en € 750 voor reparaties aan tankwaterverwarmers, met ongeveer € 150 tot € 650 voor elektrisch en € 175 tot € 750 voor gas. Tankboilers zijn te vinden in veel huizen en zijn redelijk betaalbaar om te kopen en te installeren, maar er kunnen problemen optreden met de tank zelf. Deze problemen kunnen vrij duur zijn om op te lossen.

Reparatiekosten hybride boiler

De gemiddelde kosten van reparaties van hybride boilers liggen tussen € 150 en € 900 . Hybride boilers, of hybride warmtepompen, zijn zeer efficiënt in het verwarmen van een woning. Maar ze zijn erg groot, met veel onderdelen die allemaal problemen kunnen opleveren, waaronder de warmtepomp, spoelen en compressor. Deze modellen kosten meestal meer om te repareren dan een eenvoudige tank of tankloze kachels.

Reparatiekosten boiler per type reparatie by

Een belangrijke factor die van invloed is op de kosten van reparaties aan uw boiler, is het type reparatie dat nodig is. Waterverwarmers komen een breed scala aan problemen tegen. Sommige zijn veel eenvoudiger en goedkoper te repareren dan andere. De onderstaande tabel toont enkele voorbeelden van veelvoorkomende verwarmingsproblemen, samen met de gemiddelde reparatiekosten voor elk probleem.

Type reparatie Gemiddelde reparatiekosten (inclusief arbeid)
Klep € 75 - € 150
Thermostaat € 75 - € 150
Waakvlam € 75 - € 175
Slang €75 - €200
Zekering € 100 - € 225
Tank € 250 - € 1.000
Cilinder € 250 - € 1.000

Reparatiekosten van de boilerklep

De kosten voor het laten repareren van een klep op een boiler variëren van € 75 tot € 150. Rondom de boiler kunnen zich verschillende kleppen bevinden, waaronder het overdrukventiel, de aftapkraan en de afsluiter. Ze lijken allemaal erg op elkaar en kunnen barsten of lekken, maar hoeven mogelijk alleen opnieuw afgesteld of gepatcht te worden om te voorkomen dat er water uit druppelt.

Reparatiekosten van de thermostaat van de boiler

Het repareren van een thermostaat in een boiler kan tussen €75 en €150 kosten. De thermostaat is een essentieel onderdeel van elke boiler, omdat het helpt bij het bewaken en regelen van de temperatuur van het water. Kapotte thermostaten kunnen ertoe leiden dat boilers oververhit raken of helemaal niet opwarmen. Ze moeten misschien gewoon opnieuw worden bedraad of aangepast als ze uit positie zijn gevallen.

Reparatiekosten waakvlamboiler:

De kosten voor reparaties met betrekking tot waakvlam van een boiler zouden tussen €75 en €175 moeten kosten. Als u merkt dat uw gasboiler plotseling niet meer werkt, kan de waakvlam de oorzaak zijn. De waakvlam is een vlam die de brander van de kachel aansteekt. Het thermokoppel moet mogelijk opnieuw worden afgesteld, of het licht moet misschien gewoon opnieuw worden aangestoken door een professional om het probleem op te lossen.

Reparatiekosten boilerslang

Het repareren van een boilerslang zou tussen €75 en €200 moeten kosten. Heetwaterslangen worden ook wel toevoerleidingen genoemd en transporteren water naar de tank. Slangen zijn ontworpen om sterk en stabiel te zijn, maar kunnen na verloop van tijd verslijten. Er kan wat Teflon-tape worden aangebracht om de slang te versterken, of beschadigde connectoren moeten mogelijk worden vervangen of aangepast.

Reparatiekosten stroomonderbreker Boiler

De kosten voor het repareren van de stroomonderbreker van de waterverwarmer variëren van €100 tot € 225. Stroomonderbrekers zijn nodig voor elektrische boilers. Het is ongebruikelijk dat problemen rechtstreeks met de stroomonderbreker zelf optreden, maar problemen met zekeringen of bedrading kunnen ertoe leiden dat de stroomonderbreker door de boiler wordt geactiveerd. Een technicus moet mogelijk de zekeringen, bedrading en connectoren inspecteren en de nodige aanpassingen maken om de verwarming weer aan het werk te krijgen.

Reparatiekosten Boiler

De kosten voor reparaties aan een boiler variëren van € 200 en € 900. De tank is het deel van de verwarming dat warm water opslaat, klaar om door het hele huis te worden gebruikt. Tanks zijn aanwezig in zowel tank- als opslagmodellen. Ze zijn gemaakt van zeer taaie materialen, maar tanks kunnen beschadigd, gedeukt of gebarsten raken. Ze moeten dus mogelijk worden opgelapt om lekken te voorkomen.

Reparatiekosten warmwatercilinder

Het repareren van een boilercilinder kost tussen de €250 en €1.000, afhankelijk van de aard van de schade en hoe gemakkelijk toegankelijk de cilinder is. De termen cilinder en tank worden door elkaar gebruikt. Cilinders kunnen na verloop van tijd lekken, barsten, deuken of verstopt raken als gevolg van ophoping van mineralen of sedimenten, wat betekent dat ze mogelijk moeten worden gepatcht of gespoeld.

Reparatiekosten Boiler per type probleem

Er kunnen veel verschillende problemen optreden met een boiler. U weet misschien niet welk onderdeel de schuldige is of welk onderdeel meteen moet worden gerepareerd of vervangen. U merkt misschien gewoon een lek of vreemde geluiden uit een deel van de boiler, of u merkt misschien plotseling dat uw huis geen warm water heeft. De onderstaande tabel toont enkele veelvoorkomende problemen met de boiler en de gemiddelde reparatiekosten voor elk.

Type probleem Gemiddelde reparatiekosten (inclusief arbeid)
Geen kracht €50 - €400
Lek €50 - €600
Te veel druk €75 - €350
Lage druk €75 - €500
Warmte verliezen € 100 - € 750
verstopt € 150 - € 400
Lawaai €150 - €600
Bevroren pijpen € 200 - € 550
Slechte geur € 200 - € 600
Roest €200 - €2.000

Boek een CV Monteur

De boiler krijgt geen stroom

Het repareren van een boiler die geen stroom krijgt, kan € 50 tot € 400 kosten om te repareren. Verschillende problemen kunnen de oorzaak zijn van deze specifieke situatie. Het kan zijn dat de zekering is doorgebrand en dat u een nieuwe nodig heeft, of dat de stroomonderbreker gerepareerd moet worden. Het kan ook een probleem zijn met de bedrading en connectoren die naar het boilersysteem zelf leiden, wat ingewikkelder en duurder kan zijn om te repareren.

Reparatiekosten voor lekkage van de boiler

Het repareren van een lekkende boiler kost tussen de € 50 en € 600 , afhankelijk van de aard en de ernst van het lek. Sommige lekken zijn vrij klein en kunnen alleen worden veroorzaakt door kleppen die een beetje moeten worden aangedraaid of wat teflon-tape. Anderen kunnen worden veroorzaakt door gaten of scheuren in de tank en vereisen meer serieuze reparatiewerkzaamheden.

Te veel druk in de boiler

Het repareren van een boiler die te veel druk heeft, kan tussen € 75 en € 350 kosten . Het kan zijn dat een van de kleppen gewoon moet worden afgesteld om wat druk af te laten. Het systeem moet mogelijk worden leeggemaakt om de druk te verlichten, wat vrij eenvoudig en goedkoop kan worden gedaan. Het kan echter ook zijn dat u nieuwe kleppen of een nieuwe regelaar nodig hebt om de druk te regelen als uw huidige regelaar defect is.

Lagedrukboiler

Het repareren van een boiler met een zeer lage druk kan tussen € 75 en € 500 kosten . De drukverlaging kan worden veroorzaakt door een eenvoudig probleem met de kleppen of regelaar, die mogelijk slechts een kleine aanpassing nodig heeft om te worden gerepareerd. Lage druk kan echter ook worden veroorzaakt door problemen in de tank met sediment en minerale afzettingen. Het kan dus zijn dat de tank moet worden gespoeld en schoongemaakt.

De boiler verliest warmte

Het repareren van een boiler die snel warmte verliest, kost tussen de € 100 en € 750 , afhankelijk van de aard van het probleem. Dit probleem wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de dompelbuis, die mogelijk moet worden vervangen. Het kan ook worden veroorzaakt door problemen met het thermokoppel of de waakvlam in een gaskachel. Of misschien is het verwarmingselement of de spoel aan vervanging toe.

Verstopte boiler

Het repareren van een verstopte boiler kost doorgaans tussen de € 150 en € 400 . Waterverwarmers kunnen om verschillende redenen verstopt raken, waaronder ophoping van mineralen en sediment in de tank. Om dit probleem op te lossen, moet een professional mogelijk de afvoerklep verwijderen en alles wat het systeem verstopt, oplossen door het door te spoelen.

De boiler maakt lawaai

Het repareren van een boiler die vreemde geluiden maakt, kan tussen € 150 en € 600 kosten . Er kunnen verschillende geluiden uit uw kachel te horen zijn, en deze kunnen verschillende oorzaken hebben. Gerommel kan worden veroorzaakt door ophoping van sediment of mineralen. Sissende geluiden kunnen duiden op lekkage. De reparatiekosten die u betaalt, zijn dus afhankelijk van het type geluid.

Bevroren leidingen in boiler bevestigen

Het repareren van bevroren leidingen die naar uw boiler leiden, kan tussen € 200 en € 550 kosten. Bevroren leidingen kunnen een zeer ernstig probleem zijn. U moet de watertoevoerklep sluiten terwijl de reparaties worden uitgevoerd. De bevroren leidingen moeten geleidelijk en met grote zorg worden ontdooid. Mogelijk moet er nieuwe isolatie worden aangebracht om toekomstige vorstschade te voorkomen.

Boiler ruikt slecht

Als uw boiler slecht ruikt, moet u mogelijk tussen € 200 en € 600 uitgeven om het te laten repareren. De slechte geur wordt waarschijnlijk veroorzaakt door waterstofsulfide. Dit veroorzaakt een rotte-ei-geur rond de tank. Het wordt meestal veroorzaakt door bacteriën of corrosie in het systeem. De tank moet mogelijk worden doorgespoeld en mogelijk hebt u ook een nieuwe anodestaaf nodig.

Geroeste Boiler

Het repareren van een boiler met roest kost € 200 tot € 2.000. Als u roest op de verwarming of roestig water uit uw kranen ziet, is dit een teken dat u mogelijk een volledige vervanging van de boiler nodig heeft. Als er eenmaal roest in de tank is ontstaan, is deze niet meer te repareren, dus u heeft mogelijk een geheel nieuwe tank nodig. Roest kan meer gelokaliseerd zijn rond de kleppen, die kunnen worden vervangen door nieuwe.

Arbeidskosten Boiler Reparatie

Als er iets misgaat met een boiler, is het meestal het beste om een ​​professional in te schakelen. Voor de meeste problemen kunt u terecht bij een loodgieter, een gespecialiseerd reparatiebedrijf voor boilers of een klusjesman met ervaring met boilers. Professionals kunnen per uur kosten in rekening brengen, tegen een tarief van $ 50 tot $ 150 per uur voor hun diensten. Of ze brengen kosten in rekening op basis van de aard van de vereiste reparatiewerkzaamheden. Ze kunnen ook voorrijkosten hebben van ongeveer $ 50 , waarvan kan worden afgezien als u hen inhuurt om de reparaties uit te voeren. Sommigen brengen extra kosten in rekening als u ver weg woont, waardoor u een lange rit moet maken om bij uw huis te komen.

Noodreparatie van de boiler

Er kunnen zich situaties voordoen waarin u uw boiler zeer dringend moet laten repareren. Bijvoorbeeld als de tank is gebarsten en er water over de vloer lekt of als de verwarming het niet meer doet en je moet leven zonder warm water in huis. In dit geval kunnen loodgieters en reparatiebedrijven extra kosten in rekening brengen om prioriteit te geven aan uw reparaties. Hou rekening met extra kosten tussen de € 100 en € 200 bij dringende (nood) reparaties.

Een boiler repareren versus een boiler vervangen

In sommige situaties, vooral wanneer u te maken krijgt met een groot probleem met de boiler, kunt u twijfelen tussen het repareren van de verwarming of het vervangen door een nieuwe. De meeste boilers gaan zo'n acht tot tien jaar mee. Als uw apparaat oud wordt, is het misschien tijd om het te vervangen. Anders zou u kunnen ontdekken dat er steeds meer problemen optreden en dat u moet blijven betalen voor reparaties en vervangingen. Bij jongere kachels is het misschien de betere keuze om reparaties uit te voeren.

Het kopen van een nieuwe Boiler zou tussen de € 600 en € 1.500 moeten kosten. Als u een reparatierekening krijgt van € 1.000 of meer, lijkt een vervangende boiler misschien de beste keuze. Een nieuw model kan u zelfs geld besparen op uw energierekeningen. U zult echter langer moeten wachten om een ​​nieuwe kachel te laten plaatsen. Het kan zijn dat u extra moet betalen als u overstapt naar een ander type kachel of als u tijdens de installatie extra werkzaamheden moet verrichten.

Lek detectie boilers

Huiseigenaren die zich zorgen maken over lekken en overstromingen veroorzaakt door hun boilers, willen misschien investeren in een lekdetectiesysteem. Kleine lekdetectiegadgets kunnen in de buurt van de boiler worden gemonteerd en luiden alarmgeluiden als ze lekkage detecteren. Sommige modellen kunnen zelfs worden aangesloten op uw wifi-systeem en u op de hoogte stellen van lekken, zelfs als u niet thuis bent. Prijzen variëren van € 25 tot € 200

Boek een CV Monteur

Andere prijsgidsen

Waarom Zoofy?

  • ✓Je klus verzekerd met het garantiepakket
  • ✓De plek voor jouw spoedklus!
  • ✓Onze vakmannen scoren een 9.2
  • ✓Geen voorrijkosten
  • ✓De laatste aanvraag was 9 minuten geleden.

Hoe werkt Zoofy?

  • Doe je klusaanvraag
  • Melding naar vakmensen
  • Vakman komt langs
  • Betaal via QR code