Verzekerd van een goede klus

Wij werken er hard aan zodat jouw klussen áltijd pico bello worden uitgevoerd. Bij Zoofy vinden we het waarborgen van kwaliteit en professionaliteit belangrijk. Dat geldt ook voor onze vakmannen. We mikken op een hoge klanttevredenheid tijdens het gehele proces. Vanaf het eerste contact tot aan het eindresultaat, vinden wij het belangrijk om jou een positieve ervaring te geven. Zoofy hanteert dan ook een strikt deurbeleid. Al onze mannetjes worden vooraf gescreend en we eisen uiterste zorgvuldigheid in de uitvoering van hun werkzaamheden. Zo weet je zeker dat jouw klus in veilige handen is.

Verzekerd door Zoofy

Jouw klus tot 2,5 miljoen euro verzekerd!

Wel zo'n geruststellend idee. Mocht er tijdens het klussen nu toch een keer iets mis gaan - het blijft tenslotte mensenwerk - met schade als gevolg, dan is Zoofy daarvoor verzekerd tot een bedrag van 2,5 miljoen euro.

Hiervoor gelden wel een paar voorwaarden. Het moet bijvoorbeeld gaan om materiële schade die aantoonbaar is veroorzaakt door de werkzaamheden van de vakman of als gevolg van de uitgevoerde klus. Uiteindelijk is de vakman eindverantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden.

Ga daarom als volgt te werk. 

Is er schade ontstaan tijdens het klussen of als gevolg daarvan? 

  • Neem foto's van de ontstane schade
  • Omschrijft duidelijk wat er is gebeurd
  • Stel de verantwoordelijke vakman aansprakelijk. Met hem/haar is een overeenkomst tot werkzaamheden aangegaan. 
  • Wij kunnen helpen de vakman te bereiken. Hij/zij dient zelf een aansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking te hebben. 

Blijkt nu dat de vakman zijn verzekering toch niet op orde heeft, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Wij kunnen dienen als vangnet. Wij sturen de casus dan door naar onze verzekeraar die de zaak zal beoordelen. Indien de vakman daadwerkelijk schuld heeft aan de ontstane schade, dan zal onze verzekeraar de zaak verder oppakken. 

Wat betekent de 'komt goed' garantie precies?

Stel, van schade is geen sprake maar de klus zelf is niet helemaal naar tevredenheid uitgevoerd. Het probleem waarvoor de vakman kwam is bijvoorbeeld niet opgelost of de klus is simpelweg verkeerd uitgevoerd, dan kun je (mogelijk) een beroep doen op de 'komt goed' garantie.

Let op: er moet wel echt sprake zijn van (grove) nalatigheid van de vakman tijdens de uitvoering van de klus. Een vakman die te laat komt is vervelend, maar valt niet onder een vorm van garantie.

Al het werk dat uitgevoerd wordt door onze Zoofy-mannen - en de onderdelen die zij leveren - hebben een garantie van 2 maanden, tenzij de vakman van tevoren aangeeft dat het voor jouw specifieke klus niet geldt. 

Een uitzondering op deze regel zijn reparaties (oplossen van een storing) aan cv-ketels en het verhelpen van verstoppingen. Voor deze specifieke klussen geldt een garantie van 2 weken.

Op noodoplossingen die een ernstig probleem tijdelijk moeten verhelpen kan geen garantie worden gegeven.

Voor de 'komt goed' garantie gelden de volgende afspraken:

  • Als er onverhoopt toch iets anders loopt tijdens het klussen of nadat de werkzaamheden zijn afgerond, dan neem je direct of binnen 72 uur na ontvangst van de factuur contact op met de vakman. Hij (of zij) moet altijd ten eerste een tweede kans krijgen om de klus alsnog naar tevredenheid af te ronden. 
  • Komen jij en de vakman er echt niet samen uit, is het probleem ook na de 2e poging niet opgelost of wil de vakman je niet verder helpen, neem dan direct contact met ons op. Wij kijken dan of we op onze kosten een andere vakman sturen. Voorwaarde is wel dat we altijd ter plaatse mogen komen kijken om met eigen ogen te zien wat er aan de hand is. Er moet namelijk wel daadwerkelijk sprake zijn van grove nalatigheid door de vakman. 
  • Je geeft ons altijd de mogelijkheid om het probleem alsnog voor je op te lossen. Het langskomen en alsnog de klus naar behoren kunnen laten uitvoeren dan wel herstellen door een andere bij Zoofy aangesloten vakman is voorwaarde voor een eventuele terugbetaling. 
  • Laat je in de tussentijd het probleem door een andere partij oplossen, dan kunnen wij geen rol meer spelen in eventuele (terug)betaling. Wij kunnen dan niet meer precies achterhalen wat er is gebeurd.

Je kunt uiteraard alleen aanspraak maken op al het bovenstaande als de klus (inclusief betaling) volledig via Zoofy is verlopen. Is dat niet het geval, dan kunnen wij logischerwijs helaas niets voor je betekenen. 

Bedankt voor je vertrouwen in Zoofy!