Zoofy 100% Garantiepakket

Via Zoofy boek je een onafhankelijk vakman die op het klusplatform is aangesloten. Mocht er onverhoopt iets misgaan tussen jou en de onafhankelijke vakman, dan kun je nu met het afsluiten van het Zoofy 100% Garantiepakket de verantwoordelijkheid en alle reparatie / schade kosten volledig doorschuiven naar Zoofy. In geval van schade, stuurt Zoofy op haar kosten meteen een expert om alles te herstellen. Zo wordt u voor de volle 100% ontzorgt.

Je betaalt hiervoor €3,95 per klus.

Geen garantiepakket = géén garantie & herstel door Zoofy
Let op: dit is een optionele & additionele garantie van Zoofy. Kies je er voor geen garantiepakket te nemen bij het boeken van de vakman, dan is Zoofy niet aansprakelijk voor enige schade of herstel naar aanleiding van een fout uitgevoerde klus. In dat geval dien je het zelf met de betreffende vakman op te lossen. Zoofy aanvaardt dan in geen enkele geval aansprakelijkheid.

Zoofy staat voor kwaliteit en professionaliteit
Wij werken er hard aan zodat jouw klussen áltijd pico bello worden uitgevoerd. Bij Zoofy vinden we het waarborgen van kwaliteit en professionaliteit belangrijk. Dat geldt ook voor onze vakmannen. We mikken op een hoge klanttevredenheid tijdens het gehele proces. Vanaf het eerste contact tot aan het eindresultaat, vinden wij het belangrijk om jou een positieve ervaring te geven. Zoofy hanteert dan ook een strikt deurbeleid. Al onze mannetjes worden vooraf gescreend en we eisen uiterste zorgvuldigheid in de uitvoering van hun werkzaamheden. Zo weet je zeker dat jouw klus in veilige handen is.

Verzekerd door Zoofy

Gevolgschade tot 2,5 miljoen euro verzekerd!

Wel zo'n geruststellend idee. Mocht er tijdens het klussen nu toch een keer iets mis gaan - het blijft tenslotte mensenwerk – en er is gevolgschade, dan is Zoofy daarvoor verzekerd tot een bedrag van 2,5 miljoen euro.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Het moet gaan om materiële gevolgschade die aantoonbaar is veroorzaakt door de werkzaamheden van de vakman en als gevolg van de uitgevoerde klus.
 • Er is voor jou als klant een eigen risico van 250 euro en wij zijn tot 2,5 miljoen euro verzekerd.
 • Er is geen dekking voor schade aan zaken waaraan werkzaamheden worden verricht (opzicht). Ter illustratie: als een vakman tijdens het zagen van een deur (de deur heeft hij onder opzicht) bijvoorbeeld een kozijn beschadigt, dan is de schade aan het kozijn (als gevolgschade) verzekerd en de schade aan de deur niet. Wel kun je de vakman zelf aansprakelijk stellen voor de schade aan de deur zelf.

Uiteindelijk is de vakman eindverantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden. Hij heeft jouw opdracht tot werkzaamheden aangenomen.

Ga bij schade ontstaan door toedoen van de vakman daarom als volgt te werk:

 • Neem foto's van de ontstane schade
 • Omschrijf duidelijk wat er is gebeurd
 • Stel in eerste instantie zelf de verantwoordelijke vakman aansprakelijk. Met hem/haar is een overeenkomst tot werkzaamheden aangegaan. 
 • Wij kunnen helpen de vakman te bereiken. Hij of zij dient zelf een aansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking te hebben. 

Blijkt nu dat de vakman zijn verzekering toch niet op orde heeft of niet reageert, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Wij kunnen dienen als vangnet in het geval van gevolgschade. Wij sturen de casus dan door naar onze verzekeraar die de zaak zal beoordelen. 

Wat betekent de 'komt goed' garantie precies?

Stel, van schade is geen sprake maar de klus zelf is niet helemaal naar tevredenheid uitgevoerd. Het probleem waarvoor de vakman kwam is bijvoorbeeld niet opgelost of de klus is simpelweg verkeerd uitgevoerd, dan kun je (mogelijk) een beroep doen op de 'komt goed' garantie.

Let op: er moet wel echt sprake zijn van (grove) nalatigheid van de vakman tijdens de uitvoering van de klus. Een vakman die te laat komt is vervelend, maar valt niet onder een vorm van garantie. Al het werk dat uitgevoerd wordt door onze Zoofy-mannen - en de onderdelen die zij leveren - hebben een garantie van 2 maanden, tenzij de vakman van tevoren aangeeft dat het voor jouw specifieke klus niet geldt. 

Een uitzondering op deze regel zijn reparaties (oplossen van een storing) aan cv-ketels, het verhelpen van verstoppingen en ongediertebestrijding. Voor deze specifieke klussen geldt een garantie van 2 weken.

Op noodoplossingen die een ernstig probleem tijdelijk moeten verhelpen kan geen garantie worden gegeven.

Voor de 'komt goed' garantie gelden de volgende afspraken:

 • Als er onverhoopt toch iets anders loopt tijdens het klussen of nadat de werkzaamheden zijn afgerond, dan neem je direct of binnen 72 uur na ontvangst van de factuur contact op met de vakman. Hij (of zij) moet altijd ten eerste een tweede kans krijgen om de klus alsnog naar tevredenheid af te ronden. 
 • Komen jij en de vakman er echt niet samen uit, is het probleem ook na de 2e poging niet opgelost of wil de vakman je niet verder helpen, neem dan direct contact met ons op. Wij kijken dan of we op onze kosten een andere vakman sturen. Voorwaarde is wel dat we altijd ter plaatse mogen komen kijken om met eigen ogen te zien wat er aan de hand is. Er moet namelijk wel daadwerkelijk sprake zijn van grove nalatigheid door de vakman. 
 • Je geeft ons altijd de mogelijkheid om het probleem alsnog voor je op te lossen. Het langskomen en alsnog de klus naar behoren kunnen laten uitvoeren dan wel herstellen door een andere bij Zoofy aangesloten vakman is voorwaarde voor een eventuele terugbetaling. 
 • Laat je in de tussentijd het probleem door een andere partij oplossen, dan kunnen wij geen rol meer spelen in eventuele (terug)betaling. Wij kunnen dan niet meer precies achterhalen wat er is gebeurd.

Je kunt uiteraard alleen aanspraak maken op al het bovenstaande als de klus (inclusief betaling) volledig via Zoofy is verlopen. Is dat niet het geval, dan kunnen wij logischerwijs helaas niets voor je betekenen. 

Bedankt voor je vertrouwen in Zoofy!