Welke klus moet worden gedaan?

Privacyverklaring Zoofy BV

Wanneer je gebruik maakt van onze website, laat je bij bepaalde processen persoonsgegevens achter. Zoofy BV (‘Zoofy’, ‘wij’, ‘ons’) neemt jouw privacy serieus en doet er alles aan om deze zo goed mogelijk te beschermen. Dit geldt voor de bij ons aangesloten vakmensen en de gebruikers (Klanten) van Zoofy. Om hier duidelijkheid over te geven lees je in deze verklaring wat wij doen met jouw (persoons)gegevens, voor welke processen we de gegevens gebruiken en vooral ook wat wij er niet mee doen.

Om een eerlijke verwerking te garanderen, informeren we je graag over jouw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens is Zoofy BV, Amstelveenseweg 88-4, 1075XJ Amsterdam. Dit betekent dat wij Verwerkingsverantwoordelijke zijn in de zin van de AVG.

 

1. Algemene informatie 

a. Contact

Als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt over deze informatie of wanneer je contact met ons wil hebben over de verwerking van jouw (persoons)gegevens kun je contact met ons opnemen of ons bereiken via de volgende gegevens:

Zoofy BV, Amstelveenseweg 88-4, 1075 XJ Amsterdam, e-mailadres: [email protected]

b. Algemene informatie over gegevensbewerking

Als je onze website gebruikt, kan dat resulteren in de verwerking van persoonlijke gegevens. Met de term ‘persoonlijke gegevens’ voor gegevensbescherming wordt verwezen naar alle informatie met betrekking tot een bepaalde of identificeerbare persoon. Het IP-adres dat door een internetprovider wordt meegegeven aan een apparaat met internetverbinding kan ook een persoonsgegeven zijn.

Wanneer je onze website gebruikt, verzamelen wij informatie die je zelf invoert of verstrekt. Daarnaast verzamelen wij tijdens je bezoek aan onze site automatisch bepaalde informatie over jouw gebruik van de site. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsvoorschriften, in het bijzonder de AVG.

c. Hoe lang slaan wij gegevens op?

Tenzij anders vermeld, slaan wij gegevens alleen op voor zolang het nodig is om het verwerkingsdoel te bereiken of om onze contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Deze wettelijke verplichtingen vloeien met name voort uit commerciële of fiscale voorschriften. Wij hanteren in ieder geval de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens die wij ten behoeve van de Belastingdienst verwerken bewaren we 7 jaar;
 • Gegevens die wij verwerken ten behoeve van Misbruik- en fraudepreventie bewaren wij 7 dagen, tenzij het nodig is om de gegevens langer te bewaren voor bewijsdoeleinden of nader onderzoek.

d. Technische dienstverlener

Tenzij anders vermeld, worden de gegevens verwerkt op de servers van technische dienstverleners die speciaal voor dat doel door ons zijn aangesteld. Denk daarbij aan een externe hosting partij of (online) boekhoudpakket. Deze dienstverleners verwerken de gegevens pas na expliciete instructies en zijn contractueel verplicht om voldoende technische en andere maatregelen te nemen om zo de bescherming van gegevens te garanderen. 

 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij van gebruikers van onze dienst?

Als gebruiker zul je onze website vooral bezoeken wanneer je op zoek bent naar een vakman die je komt helpen bij een klusje in en om het huis. We beschrijven hieronder welke gegevensverwerking kan plaatsvinden wanneer je gebruik maakt van ons platform. We hebben per categorie beschreven welke gegevens wij van jou verwerken.

(Persoons)gegevens

Doeleind(en)

Rechtsgrond(en)

Als jij een vakman boekt:

Wij gebruiken deze gegevens om:

Wij mogen (een deel van) deze persoonsgegevens verwerken, omdat:

Voornaam, achternaam, straat, huisnummer, toevoeging huisnummer, postcode, plaats, telefoonnummer, het type klus of andere dienst, een datum en tijd, extra informatie over de klus die moeten worden uitgevoerd, de tijd van de aanvraag, e-mailadres.

Jou zo snel mogelijk te matchen aan de juiste vakman; Jou te informeren over jouw klusaanvraag; Een (tijdelijk) profiel voor je aan te maken, zodat je bij een volgende klusaanvraag niet nogmaals het proces hoeft te doorlopen; Jou een overzicht te geven van eerder aangevraagde klussen via onze website; Onze diensten bij jou te factureren.

Deze noodzakelijk zijn om onze dienst aan jou te leveren. Voor het aanmaken van een profiel en het geven van een overzicht van eerder aangevraagde klussen, hebben wij een gerechtvaardigd belang. Het is namelijk in ons belang om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn en het gebruiksgemak van onze dienst te optimaliseren.

Als wij een vakman selecteren:

Wij gebruiken deze gegevens om:

We mogen (een deel van) deze gegevens verwerken, omdat:

Postcode, plaats, het type klus of andere dienst, een datum en tijd, extra informatie over de klus die moet worden uitgevoerd. 

Door te geven aan de vakman, zodat de klus bij jou uitgevoerd kan worden.We delen de gegevens pas met de vakman, als de vakman de klus heeft geaccepteerd.

deze noodzakelijk zijn om onze dienst aan jou te leveren.

Reviews:

We gebruiken deze gegevens om:

We mogen deze gegevens verwerken, omdat:

E-mailadres

jou na afronding van klus om een beoordeling te vragen, zodat wij de kwaliteit van ons netwerk van vakmannen kunnen waarborgen en onze dienst kunnen verbeteren.

wij een gerechtvaardigd belang hebben om ons netwerk en onze diensten te optimaliseren.

Nieuwsbrieven:

We gebruiken deze gegevens om:

We mogen jouw e-mailadres hiervoor verwerken, omdat:

E-mailadres, IP-adres en datum en tijd van registratie, openingspercentage nieuwbrief d.m.v. gepseudonimiseerde gebruiksgegevens zoals het aantal kliks op linkje in e-mail die je ontvangt, het aantal keren dat een email is geopend.

jou via onze nieuwsbrief op de hoogte te houden van (wijzigingen of aanpassingen in) onze diensten; onze nieuwsbrief te optimaliseren.

jij hier toestemming voor hebt gegeven. Je hebt op elk moment de mogelijkheid om je af te melden voor de nieuwsbrief of om jouw toestemming met ingang van de toekomst in te trekken. Gebruik hiervoor de afmeldlink in elke e-mail of mail naar [email protected]De verwerking van het IP-adres en tijd en datum van registratie is vereist om te kunnen aantonen dat de toestemming is verleend. Wij zijn wettelijk verplicht om dit te documenteren. We hebben een gerechtvaardigd belang om het succes van onze nieuwsbrief te analyseren, zodat wij onze berichten kunnen optimaliseren.


persoonsgegevens

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van de aangesloten vakmannen?

(Persoons)gegevens

Doeleind(en)

Rechtsgrond(en)

Aanmelden als vakman:

Wij gebruiken deze gegevens om:

Wij mogen  (een deel van) deze persoonsgegevens verwerken, omdat:

Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, straat, postcode, huisnummer, extra toevoeging huisnummer, plaats, telefoonnummer, e-mail adres, kvk nummer, btw nummer, rekening nummer, bedrijfsactiviteiten, werkgebied, en in sommige gevallen referenties, verzekeringsbewijzen of een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), profielfoto (optioneel).

Een profiel voor jou aan te maken; Jouw gegevens op de website te laten zien; Jou op de hoogte te stellen van klusaanvragen, bevestigingen, herinneringen en annuleringen; Facturering af te handelen; Klachten, beoordelingen en annuleringen te koppelen aan jouw profiel.

deze noodzakelijk zijn om de overeenkomst met jou uit te voeren.

Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw profiel aan te vullen met beoordelingen en andere zaken, zodat de klant een goed beeld krijgt van jouw kennen en kunnen.

Als je een klusaanvraag accepteert:

Wij gebruiken deze gegevens om:

We mogen deze gegevens verwerken, omdat:

Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, telefoonnummer.

door te geven aan de klant waar jij een klus gaat uitvoeren.

wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens met de klant te delen.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van al onze websitebezoekers?

(Persoons)gegevens

Doeleind(en)

Rechtsgrond(en)

Als je ons een bericht stuurt:

We gebruiken deze gegevens om:

We mogen deze gegevens verwerken, omdat:

Gegevens die je via en/of in jouw bericht aan ons verstrekt, zoals je e-mailadres, naam, gebruikersnaam en foto op social media, de inhoud van je bericht.

contact met je op te nemen aan de hand van je bericht.

wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om jou te helpen met je bericht, vraag of opmerking.

Misbruik- en fraudepreventie:

We gebruiken deze informatie om:

We mogen deze gegevens verwerken, omdat:

Serverlogbestanden: IP-adres, gedownloade webpagina’s en bestanden, datum en tijd van de toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle retrieval, browser type samen met versie, de gebruiker besturingssysteem, referrer URL (eerder bezochte) en de verzoekende provider.

 

misbruik- en fraude incidenten op te sporen en op te lossen.

 

wij een gerechtvaardigd belang hebben om onze website en diensten te beveiligen tegen misbruik en fraude.

5. Geven we jouw gegevens door aan andere partijen?

Wij maken gebruik van enkele partijen die persoonsgegevens verwerken ter ondersteuning van onze dienstverlening. Deze partijen handelen als Verwerker in de zin van de AVG en verwerken de gegevens alleen in opdracht van ons, dus niet voor hun eigen doeleinden. Wij maken gebruik van de volgende Verwerkers:

a. Mailchimp

Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van MailChimp, een service van The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de, Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS. MailChimp werkt met ons samen als een gegevensverwerker, is strikt gebonden aan instructies en is contractueel vastgelegd om te zorgen voor adequate technische en organisatorische gegevensbeschermings maatregelen die voldoen aan de Europese privacywetgeving. Mailchimp EU Data Transfer Policy Mailchimp Security

b. Transip BV

Voor het hosten van onze website maken wij gebruik van hostingprovider Transip, Schipholweg 9B
2316 XB Leiden, KvK: 24345899 (Leiden). Transip is strikt gebonden aan instructies en is contractueel vastgelegd om te zorgen voor adequate technische en organisatorische gegevensbeschermingsmaatregelen. Je kunt hier meer lezen over hoe zij omgaan met jouw privacy.

6. Integratie van Diensten en Inhoud van Derden

We gebruiken inhoud en services van derden op onze website. Voor deze integratie is het een technisch vereiste dat het IP-adres verwerkt wordt, zodat de content naar jouw browser kan worden verstuurd. Jouw IP-adres wordt daarom doorgegeven aan de respectieve externe leveranciers. In elk geval worden deze gegevens processen gebruikt om onze legitieme belangen in de optimalisatie en economische werking van onze website te beschermen.

De programmeertaal Java wordt regelmatig gebruikt om inhoud te integreren. Je kunt gegevensverwerking door de JavaScript-uitvoering stoppen door deze in jouw browser uit te schakelen of door een JavaScript-blocker te installeren. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

Om kaarten te bekijken, gebruiken we "Google Maps" van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, ("Google"). Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst, die het voldoen aan de Europese privacywetgeving garandeert.

Om video's te bekijken, gebruiken we de service van YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS ("YouTube"). YouTube, als een dochteronderneming van Google, valt onder de Privacy Shield-certificering van Google. 

7. Jouw rechten

Op grond van de AVG heb jij het recht om:

 • Ons te verzoeken om jouw gegevens te corrigeren of te updaten;
 • Ons te verzoeken om jouw gegevens uit ons gegevensbestand te verwijderen of om de verwerking te beperken;
 • Ons te verzoeken om inzage in alle persoonsgegevens die we van jou verwerkt hebben, inclusief een kopie daarvan. Wij kunnen deze kopie op jouw verzoek ook doorsturen naar een andere databeheerder;
 • Jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens in te trekken, indien de verwerking op toestemming is gebaseerd. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingen vóór het moment dat je jouw toestemming intrekt;
 • Bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens, indien de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang. Je kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing;
 • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken.

8. Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • We hebben intern regels opgesteld wat betreft het gebruik van privé computers, externe harde schijven, e-mail, telefoon en chat programma's etc.
 • Elk personeelslid van Zoofy is verplicht om zijn user-ID en de acties die daaronder worden uitgevoerd te beschermen.
 • Computers worden niet onbeheerd achtergelaten en zijn voorzien van wachtwoorden die aan de minimale vereisten voor complexiteit voldoen. Wachtwoorden mogen niet met derden worden gedeeld.

Heb je toch de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ​[email protected].

 

 Laatste wijziging 26 november 2019