Zoek hier je klusje
Vakman nieuws

Veilig werken in de bouw

donderdag 10 maart 2022

Werken in de bouwsector brengt de nodige risico’s met zich mee. Waarschuwingsborden en afzetlint kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid op dergelijke locaties. Het brengt immers zowel personeel als bezoekers op de hoogte van potentiële gevaren. In dit artikel lees je hoe waarschuwingsborden en afzetlint op een klus- of bouwplaats veilig(er) werken mogelijk maken.

Het belang van een veilige werkomgeving

Het realiseren van een veilige werkomgeving is ontzettend belangrijk, voor zowel je eigen veiligheid als die van omstanders. Met name in de bouwsector is dit van groot belang. Het werken in de bouw brengt namelijk de nodige risico’s met zich mee. Door personeel en bezoekers te waarschuwen voor de gevaren die op de klus- of bouwplaats aanwezig zijn, worden de risico’s beperkt en daardoor een veiligere werkomgeving gecreëerd.

De functie van waarschuwingsborden en afzetlint

Waarschuwen voor risico’s op een klus- of bouwplaats gebeurt voornamelijk door middel van waarschuwingsborden en afzetlint.

  • Waarschuwingsborden: Het gebruik van de juiste waarschuwingsborden maakt tekst in veel gevallen overbodig. Pictogrammen op waarschuwingsborden zijn namelijk universeel en daardoor in elke taal te begrijpen. Bij het plaatsen van de borden is het belangrijk dat deze worden geplaatst op de juiste locatie, dat ze van het juiste formaat zijn en dat de stickers en borden voldoen aan de ISO 7010 norm.
  • Afzetlint: De functie van afzetlint is om mensen te kunnen sturen in hun bewegingen. Alhoewel het mensen niet daadwerkelijk tegen zal kunnen houden, maakt het mensen wel duidelijk dat een bepaald gebied (tijdelijk) niet betreden mag worden. Op een bouwplaats zorgt dit er voornamelijk voor dat omstanders op de hoogte zijn van op welke plekken zij mogelijk gevaar lopen.

Wanneer veiligheidssignalering verplicht is

In veel gevallen is de werkgever zelfs wettelijk verplicht om risico’s visueel over te brengen op personeel en bezoekers van een bouwplaats. Deze verplichting geldt als de werkplek, het gereedschap, machines of rijdend materieel een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid of de veiligheid van personeel en bezoekers. Daarnaast wordt van de werkgever verwacht dat hij zijn personeel informeert over de betekenis van de waarschuwingsborden.