Zoek hier je klusje
Stadsverwarming

Stadsverwarming kosten

maandag 10 oktober 2022

Stadsverwarming, weet jij precies wat het inhoudt en wat de stadsverwarming kosten bedragen? Misschien ben je wel een van de bijna 500.000 huishoudens die er al gebruik van maken en wil je nog meer over dit onderwerp te weten komen. In dit blog leggen we duidelijk uit wat stadsverwarming is, hoe het werkt, wat de voor- en nadelen ervan zijn en in welke steden stadsverwarming al wordt toegepast. Verder lichten we toe met welke mogelijke stadsverwarming kosten je te maken kunt krijgen en welke professional je het beste voor eventueel te treffen isolerende maatregelen kunt inschakelen.

Stadsverwarming, wat is dat nou precies?

Een duurzaam alternatief voor het verwarmen van een woning met gas, is de stadsverwarming. Wanneer jouw woning niet op het gasnet is aangesloten, is er grote kans dat je woning middels stadsverwarming wordt verwarmd. Dat is afhankelijk je woonplaats want lang niet alle steden hebben stadsverwarming.
Met stadsverwarming kan jouw woning worden verwarmd, zonder dat er van gas (en een eigen CV-ketel) gebruik wordt gemaakt. Verwarmen gebeurt met zogenaamde restwarmte. Via een speciaal aangelegd netwerk van waterleidingen in je woonwijk, wordt er warmte en warm water geleverd.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales, fabrieken of broeikassen. Maar ook andere warmtebronnen kunnen deze restwarmte leveren. Denk aan restwarmte die bij verbranding van huisvuil of verbranding van biomassa of kolen vrijkomt.
Hoe duurzamer de energie van de betreffende warmtebron is, des te duurzamer de stadsverwarming is. Helaas komt relatief veel (rest-) warmte van niet-duurzame energiebronnen. Gelukkig wordt er steeds meer van duurzame restwarmte en aardwarmte gebruik gemaakt. Aardwarmte is minder warm, waardoor je je woning soms extra goed moet (laten) isoleren.

Stadsverwarming komt op kleine schaal (voor slechts één huizenblok) maar ook op grote schaal (tot tienduizenden woningen) voor. Wanneer jouw woning op stadsverwarming is aangesloten, betekent dat overigens niet per definitie dat je niet meer op het gasnet bent aangesloten. Het is mogelijk dat je woning met stadsverwarming wordt verwarmd, maar dat je nog wel op gas kunt koken. Een variant op stadsverwarming is de zogenaamde blokverwarming, die meestal ook met restwarmte wordt gevoed. Met blokverwarming wordt vaak een heel appartementencomplex of huizengroep met een collectieve ketel van warmte voorzien.
Stadsverwarming wordt ookwel aangeduid als een warmtenet.

Leidingen van de stadsverwarming

Stadsverwarming, hoe werkt dat nou precies?

Stadsverwarming maakt slim gebruik van de restwarmte die vrijkomt van warmtebronnen zoals fabrieken, elektriciteitscentrales of warmte die vrijkomt bij de verbranding van afval. Normaal gesproken gaat dergelijke warmte verloren. Met een overdrachtstation kan de restwarmte van deze warmtebronnen worden opgevangen. Vervolgens wordt die warmte via een ondergronds netwerk van waterleidingen verdeeld en naar de woning(-en) getransporteerd. Via dit netwerk vindt niet alleen voldoende warmtetoevoer naar de betreffende woning(-en) plaats, het afgekoelde water dat is gebruikt, wordt opgevangen en gaat retour naar het overdrachtstation. Daar vangt het proces weer opnieuw aan.
Bij stadsverwarming heeft de woning dus geen eigen CV-ketel.

Stadsverwarming en thermostaat

Het ontbreken van een eigen CV-ketel betekent niet dat er ook geen thermostaat in huis aanwezig is. Sterker nog, stadsverwarming kan met verschillende soorten thermostaten worden gekoppeld zoals een slimme thermostaat of een centrale CV-klep. Met een centrale CV-klep, een apparaat in je meterkast, kun je zelf bepalen wanneer er energie wordt gebruikt. Je kunt hiermee radiatorkranen zlef open en dicht draaien. Een slimme thermostaat past zich aan jouw energiegebruik aan en is op afstand bestuurbaar. Let op, niet alle slimme thermostaten zijn voor stadsverwarming geschikt.

Stadsverwarming kosten

In plaats van een gasmeter, wordt er wanneer er van stadsverwarming gebruik wordt gemaakt, een watermeter geïnstalleerd. Daarmee wordt de gebruikte stadswarmte geregistreerd in Gigajoule (GJ). Op je energierekening zie je dit verbruik terug.
Volgens de warmtetarieven van 2022 betaal je vanaf 1 juli 2022 per Gigajoule een maximum bedrag van € 48,60. Een Gigajoule staat gelijk aan het verbruik van 32,68 m3 aardgas. Ter vergelijk, als een kuub aardgas momenteel gemiddeld € 3,77 kost, betekent dat een bedrag van € 123,20. Een aanmerkelijk hoger bedrag dan dat van een Gigajoule.

Het Nibud heeft berekend dat een tweepersoonshuishouden per jaar gemiddeld ongeveer 42 Gigajoule verbruikt. De stadsverwarming kosten kunnen per maand uiteraard verschillen, evenals de wijze waarop die in rekening worden gebracht. Dit is onder meer afhankelijk van de warmteleverancier.
Houd er wel rekening mee dat er vaste stadsverwarming kosten in rekening worden gebracht, onafhankelijk van je verbruik. Dit zijn de vaste kosten:
• Een gebruiksonafhankelijk vast tarief voor het onderhoud en beheer van het warmtenetwerk
• Het meettarief, zijnde de vaste kosten voor het opnemen en administratief verwerken van de meterstanden en voor vervanging en onderhoud van de warmtemeter
• Kosten voor de afleverset die bestaan uit het onderhoud, het beheer of de vervanging van je afleverset

Welke steden hebben al stadsverwarming?

Een aantal grote steden in Nederland maken al gebruik van stadsverwarming. Koploper is Purmerend, waar nog maar 29% van de woningen op het aardgas is aangesloten. Andere steden zijn Duiven, Almere, Nieuwegein, Westervoort, Utrechte, Capelle aan den IJssel, Tilburg, Diemen en Breda. Een teken dat een woning waarschijnlijk op stadsverwarming is aangesloten, is het ontbreken van een CV-ketel. Let op, mogelijk wordt je woning met een warmtepomp of pelletketel van warmte voorzien.

De voordelen van stadsverwarming

Een woning die op stadsverwarming is aangesloten, heeft geen CV-ketel. Daarmee spaar je het jaarlijkse onderhoud van een CV-ketel uit. Bovendien is stadsverwarming veiliger en hoeft er geen geiser of boiler te worden aangesloten. De gemeente zorgt voor het onderhoud van de benodigde apparatuur. Bovendien is stadsverwarming een duurzaam alternatief en draagt bij aan gasvrije woningen.
Een “nadeel” van stadsverwarming is dat er per warmtenet slechts één leverancier is, waardoor er een monopoliepositie ontstaat. Met name de vaste kosten kunnen hierdoor door de leverancier zelf worden bepaald. Dit geldt niet voor de al hierboven genoemde maximumprijs voor het verbruik per Gigajoule.

Bijkomende maatregelen bij stadsverwarming

We haalden in dit artikel al eerder aan dat je je woning mogelijk beter moet (laten) isoleren omdat aardwarmte minder warm is. Een aantal maatregelen die je kunt treffen zijn:
• het aanbrengen van dakisolatie
• het aanbrengen van vloerisolatie
• het laten aanbrengen van spouwmuurisolatie
• het laten aanbrengen van HR+++ glas
• het aanbrengen van tochtstrips
Bij al deze maatregelen adviseren we je altijd de hulp van een professional bij jou in de buurt, die je eenvoudig via Zoofy boekt, in te schakelen. De betreffende klus kan vaak al binnen één dag worden gerealiseerd, waardoor je direct op je energiekosten kunt gaan besparen.
Bovendien kom je bij het (laten) uitvoeren van twee of meer isolerende maatregelen voor subsidie in aanmerking.