Welke klus moet worden gedaan?
Dag van de BHV

Dag van de BHV

maandag 07 november 2022

Op 7 november is het de dag van de BHV. Op deze dag worden bedrijfshulpverleners in het zonnetje gezet en wordt er aandacht gevraagd voor de fantastische inzet van alle bedrijfshulpverleners in Nederland. Er zijn maar liefst 500.000 mensen in Nederland actief als BHV’er. Zij zorgen ervoor dat mensen veilig aan het werk kunnen zijn, want dankzij de aanwezigheid van bedrijfshulpverleners is er altijd iemand aanwezig die weet wat er moet gebeuren als er een calamiteit is.

Veilig te werk als vakman

BHV- cursus gevolgd of niet? Iedere vakman of vrouw zou aandacht moeten hebben voor een veilige werkomgeving. Tijdens een cursus of scholing op het gebied van BHV leer je ontzettend veel over het inschatten van risico’s en het handelen in het geval van calamiteiten. Toch kan iedereen al een steentje bijdragen aan een veilige werkruimte. Hieronder een aantal tips:

  • Neem kennis van de protocollen en veiligheidseisen bij jou op de werkvloer en houd je daaraan. Ze zijn niet voor niks opgesteld. Draag bijvoorbeeld de verplichte werkkleding, zoals een helm en werkschoenen.
  • Zorg voor een schone en opgeruimde werkplek. Ruim je materialen en gereedschappen op zoals dat bij jullie op de werkvloer is afgesproken.
  • Voor een veilige werkplek zorg je samen. Spreek collega’s vriendelijk aan als ze zich niet aan de veiligheidsregels houden. Zo blijft de werkruimte voor iedereen veilig. Bedank zelf collega’s die jou aanspreken op een onveilige situatie. Het is niet altijd leuk om aangesproken te worden op je gedrag, maar wees je bewust van de goede bedoelingen.

De dag van de BHV is een mooie gelegenheid om een keer extra stil te staan bij de veiligheid op de werkvloer. Deze is namelijk niet vanzelfsprekend. Als je de bhv'ers in het zonnetje zet, is meteen iedereen weer even alert op het belang van veiligheid.

Veilige werkruimte

Vanuit de Rijksoverheid is wettelijk geregeld dat op alle openbare plekken en bij alle bedrijven voldoende hulpverlening aanwezig is. De Arbowet stelt het verplicht om een bedrijfshulpverlener te hebben in bedrijven en organisaties waar minimaal 40 uur per week één of meer medewerkers aanwezig zijn. Daarnaast dienen werkgevers een Risico Inventarisatie en Evaluatie te maken, met een passend veiligheidsplan. Hiermee is er een waarborg dat er voor iedereen een veilige werkruimte is.

BHV’ers treden niet alleen op tijdens calamiteiten. Tijdens de training zijn zij ook alert gemaakt op mogelijke risico’s en onveilige situaties op de werkvloer. Zo kunnen zij goed anticiperen op dit soort situaties, zodat voorkomen kan worden dat het echt onveilig wordt. Ze spreken bijvoorbeeld collega’s aan bij onveilig gedrag. Ook zorgen ze dat er voldoende wordt gedaan aan brandpreventie. Hierdoor worden de risico’s beperkt en ontstaat er voor iedereen een veilige werkruimte.

Taken van een BHV’er

Veel mensen hebben weleens van BHV gehoord. Iedereen die actief is als BHV’er heeft hiervoor een speciale cursus gevolgd en dient deze kennis en kunde ook op peil te houden middels herhaalcursussen. Tijdens deze cursussen leer je bijvoorbeeld reanimeren en brand blussen. Het doel is dat je adequaat kunt optreden op het moment dat er zich een calamiteit voordoet op de werkvloer. Als het brandalarm afgaat of een ontruiming van het gebouw nodig is, weten BHV’ers hoe ze dit in goede banen moeten leiden. Zij zijn dan ook op de hoogte van de protocollen en afspraken die gelden bij jou op de werkvloer.

Een bhv’er springt te hulp op het moment dat er een calamiteit plaatsvindt, als iemand onwel wordt of zelfs als er een levensbedreigende situatie ontstaat. Het belangrijkste is dat de bhv’er rustig blijft, de situatie beoordeelt en vanuit daar actie onderneemt. Meestal houdt dit in dat de juiste hulp wordt ingeschakeld. De bhv’er zorgt dat de juiste professionele hulpverlener ingeschakeld kan worden en dat hulpdiensten goed hun werk kunnen doen. Dat is een grote verantwoordelijkheid. BHV’er spelen een actieve rol in het bewaken van een veilige werkruimte. Daarom verdienen zij het om in het zonnetje gezet te worden.